Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete Prop. 2016/17:93

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete som antogs av Internationella arbetskonferensen 2014.

Ladda ner:

Riksdagen informeras samtidigt om den av arbetskonferensen
vid samma tillfälle antagna rekommendationen i samma ämne.