Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden Prop. 2017/18:122

Publicerad

I propositionen lämnar regeringen förslag som anpassar befintliga dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets ansvarsområden till EU:s nya dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa dels att svensk rätt inte strider mot förordningen, dels att förordningen får ett effektivt genomslag. Regeringen föreslår ändringar i bl.a. rennäringslagen, postlagen och lagen om behörighet för lokförare. Förslagen innebär inga större ändringar i sak utan går främst ut på att hänvisningar till personuppgiftslagen i relevanta fall ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och att dubbelregleringar tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.

Laddar...