Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

En modernisering av lagen om skiljeförfarande Prop. 2017/18:257

Publicerad

Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Ladda ner:

Bland nyheterna kan följande nämnas:

 • Skiljemännens beslut om att de är behöriga ska kunna överprövas av hovrätten.
 • Möjligheten att väcka en särskild talan vid tingsrätten om skiljemännens behörighet begränsas.
 • En part får större möjlighet att utse en ny skiljeman när den tidigare skiljemannen inte kan fullfölja uppdraget.
 • Lagen anpassas till flerpartsförhållanden.
 • Det införs bestämmelser om tillämplig materiell rätt på tvistefrågorna.
 • Den klandergrund som avser uppdragsöverskridande skärps.
 • Klanderfristen förkortas till två månader.
 • Möjligheten att använda engelska vid bevisupptagning i klanderprocessen utökas.
 • Det införs ett krav på prövningstillstånd i Högsta domstolen i klandermålen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En översyn av lagen om skiljeförfarande

  En särskild utredare ska se över lagen om skiljeförfarande i syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • En modernisering av lagen om skiljeförfarande

  Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Proposition (1 st)

 • En modernisering av lagen om skiljeförfarande

  Regeringen föreslår att lagen om skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande även fortsättningsvis ska vara en effektiv och rättssäker form av tvistlösning. Moderniseringen syftar också till att lagen ska vara lättillgänglig, även för utländska tillämpare, och till att attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...