Höständringsbudget för 2018 Prop. 2018/19:2

Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2018.

Ladda ner: