Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2021/22:86

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till tillfällig lagstiftning som innebär att
anställda vid sjukfrånvaro inte ska behöva styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i statens budget för
2022. Bland annat föreslås ökade anslag för arbete med vaccinering, testning och smittspårning samt fortsatt utveckling av covidbevis. Vidare föreslås ökade anslag för ersättning för karensavdrag och höga sjuklönekostnader. Propositionen innehåller även förslag om utökningar av det ordinarie omställningsstödet för företag, av omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag samt av evenemangsstödet. Vidare föreslås medel för stöd till kultur och idrott samt för tillfälligt slopat fribelopp för att få studiemedel. Ett bemyndigande begärs också om att få skänka överskott av skyddsutrustning. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...