Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utrikesdepartementet

Biståndets resultat - tema demokrati och mänskliga rättigheter Skr. 2011/12:164

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sedan fyra år tillbaka redovisar regeringen årligen resultat av utvecklingssamarbetet i en skrivelse till riksdagen. Årets skrivelse är avgränsad till området demokrati och mänskliga rättigheter.
Skrivelsen inleds med hur regeringen anser att insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter ska utformas och ett kort resonemang om några globala trender när det gäller demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Därefter gör regeringen en analys och bedömning av Sidas, EU:s samt några utvalda multilaterala organisationers resultatredovisning. Sist drar regeringen lärdomar och operativa slutsatser för den fortsatta verksamheten för demokrati och mänskliga rättigheter, liksom lärdomar och slutsatser när det gäller framtida resultatuppföljning av det svenska utvecklingssamarbetet.

Laddar...