Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet Skr. 2013/14:210

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen utvärderas resultatet av regeringens och dess berörda myndigheters åtgärder för att uppnå målet för det finansiella systemet - ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

För att kunna ge en mer nyanserad bild av måluppfyllelsen redovisas utvärderingen i förhållande till de fyra delmålen:

  • finansiell stabilitet
  • förtroende
  • fungerande marknader
  • konsumentskydd

De fyra delmålen har dock starka kopplingar till varandra. Eftersom det inte finns något enskilt mått som mäter hur målet eller delmålen uppfylls, används i stället ett flertal indikatorer för att utvärdera hur de fyra olika delmålen uppfylls.

Det är främst måluppfyllelsen 2012 och 2013 som utvärderas. Men för att kunna jämföra hur väl målet uppfylls under denna period jämfört med läget under finanskrisen redovisas åtgärder och indikatorer i många fall från och med 2009.

Skrivelsen – som är beställd av riksdagen – analyserar utvecklingen i det finansiella systemet under 2012 och 2013. Den kompletterar den redovisning som regeringen gör i budgetpropositionen varje år.

Laddar...