Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Skr. 2014/15:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har i granskningsrapporten Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? granskat de statliga insatserna för bosättning och mottagande av nyanlända i kommunerna.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns ett betydande utrymme att effektivisera nuvarande system, och lämnar i detta syfte rekommendationer till regeringen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.

Regeringen instämmer i allt väsentligt i Riksrevisionens övergripande bedömning. Regeringen ser allvarligt på svårigheterna att hitta kommuner som säger sig ha beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända. Alla Sveriges kommuner bör ta ansvar för flyktingmottagandet.