Skrivelse från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för ambitioner och prioriteringar vad
gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens
principer i svensk utrikespolitik. Skrivelsen redogör för utvecklingen i
omvärlden samt vilka instrument som står till förfogande för Sveriges
agerande.

Skrivelsen fastslår att mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.
Skrivelsen fastslår också att Sverige ska vara ledande globalt i att främja,
förebygga och påverka utvecklingen på dessa tre områden.