Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Skr.2016/17:77

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Statens servicecenter – Har admini-strationen blivit effektivare? (RiR 2016:19).