Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering ID-nummer: Skr. 2016/17:196

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen inriktningen för verksamheten internationell civil och militär krishantering. I skrivelsen redogör regeringen även för Sveriges engagemang, ambition och aktörsroll inom internationell civil och militär krishantering.