Skrivelse från Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019 Skr. 2019/20:34

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019.

Ladda ner: