Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen Skr. 2020/21:28

Publicerad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport Tillväxt- hämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (RiR 2020:11).

Riksrevisionen drar slutsatsen att det saknas evidens för att graden av utjämning i den kommunala inkomstutjämningen påverkar tillväxten i skattekraften negativt men konstaterar att incitamenten i inkomstutjämningen riskerar att påverka skattekraften negativt enligt ekonomisk teori.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att allsidigt och löpande analysera hur den kommunala inkomstutjämningen påverkar kommunernas tillväxt.

Regeringen anser att inkomstutjämningen spelar en central roll för att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunerna. Regeringen följer noga utvecklingen av hur systemet uppfyller sina syften, utifrån målet om goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner som bidrar till en effektiv kommunal verksamhet med hög kvalitet. Det finns behov av att med jämna mellanrum se över det kommunal- ekonomiska utjämningssystemet. Riksrevisionens granskningsrapport kan utgöra underlag vid en sådan översyn.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...