Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet Skr. 2020/21:117

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och
rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Sidas
garantiverksamhet – statens arbete med garantier inom svenskt bistånd
(RiR 2020:21).