Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Försvarsdepartementet

Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän Skr. 2022/23:37

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Expansion utan prioritet – personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (RiR 2022:19).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens arbete med att rekrytera och behålla kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Granskningen avser huvudsakligen perioden 2016–2020 och innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Försvarsmakten. Riksrevisionens huvudsakliga slutsats är att Försvarsmakten inte fullt ut har ett ändamålsenligt arbetssätt för att nå personalmålen för antal anställda GSS/K.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i de
redovisade iakttagelserna. Regeringen konstaterar att flera av de
rekommendationer som föreslås har omhändertagits eller planeras att
omhändertas av Försvarsmakten. Regeringen följer kontinuerligt
myndighetens arbete. I och med denna skrivelse anser regeringen att
Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...