Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag Skr. 2022/23:76

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering (RiR 2022:23). Riksrevisionen rekommenderar regeringen dels att på en övergripande nivå regelbundet följa upp att Statens skolverk uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet, dels att regelbundet följa upp att Skolverket fullföljer sina uppdrag som har tydlig koppling till användning av skolstatistik. Riksrevisionen lämnar även rekommendationer till Skolverket.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och in­stämmer i huvudsak i myndighetens iakttagelser och analys. Regeringen håller delvis med Riksrevisionen i sin bedömning att regeringen har varit passiv i sin upp­följning av Skolverkets statistikansvar. Regeringen kommer i enlighet med Riksrevisionens rekommendation att mer aktivt följa upp att Skol­verket uppfyller sitt ansvar som statistik­ansvarig myndig­het. Regeringen avser även att följa upp att Skolverket fullföljer sina uppdrag kopplade till användningen av skol­statistik.

Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...