Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Från massmedia till multimedia - att digitalisera svensk television SOU 1996:25

Publicerad Uppdaterad

Betänkande av Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten.

Ladda ner: