Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

Demokrati på europeisk nivå? SOU 1998:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Direktivet till Demokratiutredningen formulerar flera demokratiproblem med anledning av det svenska EU medlemskapet. Inför sitt ställningstagande vill kommittén bidra till en offentlig debatt. Det sker bl.a. genom denna småskrift med fyra olika ståndpunkter kring EU och demokratin.