Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Alkoholreklam SOU 1998:8

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att lagen (1978:763) med vissa estämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker, den s.k. alkoholreklamlagen, upphävs och att särskilda bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker i stället samlas i ett nytt 4 kap. i alkohollagen (1994:1738). Den särskilda alkoholreklamregleringen föreslås liksom hittills vara tillämplig endast på marknadsföring av alkoholdrycker som vänder sig till konsumenterna.