Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Frågor till det industriella samhället SOU 1999:18

Publicerad Uppdaterad

Betänkande av Utredningen om förslag om formerna och den närmare inriktningen av satsning på industrihistoriska kulturarvet.

Ladda ner: