Långtidsutredningen 1999/2000, bilagor 2-6 SOU 2000:7