Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Välfärd, vård och omsorg SOU 2000:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rubriken för denna forskarantologi är Välfärd, vård och omsorg. De åtta uppsatser som ingår i volymen berör alla de offentligt finansierade välfärdstjänsterna inom socialtjänstens och sjukvårdens områden, och de förändringar som dessa system har genomgått under 1990-talet.