Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m. SOU 2000:46