Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Rehabilitering till arbete en reform med individen i centrum SOU 2000:78

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen anser att rehabilitering till arbete skall ses som en process med tre olika faser. Fas 1 är rehabiliteringsutredning. Fas 2 är sammansatta rehabiliteringsinsatser. Fas 3 är avslut, utvärdering och uppföljning. Gränserna mellan de olika faserna är inte skarpa utan överlappar varandra. Rehabiliteringsprocessen samordnas och drivs på, då så behövs, av en kompetent person hos försäkringsgivaren. Denne person koordinator är utbildad för rollen.