Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan ID-nummer: SOU 2000:91

Ladda ner:

Den samhällsekonomiska kostnaden för ohälsan i Sverige är stor och består av både vårdkostnader och indirekta kostnader i form av produktionsbortfall, förtidspension och sjukpenning. I kapitlet redovisas samhällsekonomiska kostnader för ohälsan samt exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser. Kortsiktiga resursbehov beskrivs och förslag lämnas på särskilda ekonomiska satsningar som kommittén anser behöver göras under de närmaste åren.