Ett effektivt diskrimineringsförbud - Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning SOU 2001:39