Offentliga valförberedelser - Anmälan av partier och kandidater SOU 2001:99