Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

"Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn" SOU 2002:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner: