Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, Delbetänkande av Miljöbalkskommittén SOU 2004:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Miljöbalkskommittén har som övergripande uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer. I uppdraget ingår bland annat att lämna alternativa förslag till ändringar i miljöbalkens prövningsorganisation. Detta delbetänkande innehåller principförslag om prövningsorganisationen. Miljöbalkskommittén kommer enligt tidigare direktiv att få ett tilläggsdirektiv med anvisningar om hur organisationsfrågorna ska behandlas inför slutbetänkandet.