Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Hjälpmedel SOU 2004:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 oktober 2001 att tillkalla en särskild utredare - riksdagsledamoten Catherine Persson - med uppdrag att analysera vissa frågor på hjälpmedelsområdet och lämna förslag till åtgärder samt att förtydliga vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regeringen beslutade den 14 februari 2002 utvidga uppdraget till att utredaren även skulle se över systemet för arbetshjälpmedel. Utredningen har antagit namnet LSS- och hjälpmedelsutredningen (S 2001:06). Här presenteras utredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83). Obs! Betänkandet finns också sammanfattat - på lättläst svenska, översatt till teckenspråk samt som ljudbok. Se länkar i högermarginalen till lättläst och teckenspråksversion. Hos www.fritzes.se kan du köpa: - betänkandet i sin helhet i tryckt form - betänkandet som ljudbok i DAISY-format - en tryckt version av den lättlästa sammanfattningen - VHS och DVD med sammanfattningen översatt till teckenspråk