Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Var går gränsen? SOU 2004:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen, som har i uppdrag att följa utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol i framför allt södra Sverige för att föreslå de åtgärder som kan behövas för att minska de problem som ökad införsel och vidareförsäljning av alkohol skapar. Särskild utredare var riksdagsledamoten Kent Härstedt. Utredningen har gått ut på remiss till 69 instanser. Resmissvar ska vara inkomna till Socialdepartementet senast den 15 december 2004.