Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Reformerad hyressättning SOU 2004:91

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget har varit att överväga reformer av hur hyror för bostadslägenheter bestäms dels för nyproducerade lägenheter, dels i det befintliga beståndet, men också att överväga om det behövs förändringar för hur prövningen i hyressättningstvister går till samt om förutsättningarna för en hyresgäst att göra olika slag av så kalade tillval och frånval bör förändras. Bostadshyror bestäms sedan länge av två olika principer. Bruksvärdesprincipen och det kollektiva förhandlingssystemet. Utgångspunkten för utredningens betänkande har varit att eventuella ändringar ska ske inom ramen för bruksvärdesprincipen, vilken innebär att en hyra ska bestämmas efter en jämförelse med likvärdiga lägenheter.