Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Liberalisering, regler och marknader SOU 2005:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt direktivet har utredningen två huvuduppgifter. För det första ska utredaren göra en samlad analys av de långsiktiga effekterna för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och samhällsekonomin i olika delar av Sverige utifrån de regelreformeringar som gjorts inom tele, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och järnvägsmarknaderna. Utvärderingen ska bland annat belysa konkurrens-, pris- och kvalitetsutveckling samt medborgarservice. För det andra ska utredaren föreslå åtgärder som kan öka de positiva effekterna av genomförda regelreformeringar. En ökad konkurrens har, enligt direktivet, bland annat inneburit ändrade förutsättningar för samverkan mellan offentlig och privat sektor. Utredaren ska analysera möjligheten att främja tekniskt framåtskridande, forskning och utveckling genom nya samverkansmodeller. Förslagens olika förväntade effekter ska också redovisas.