Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet SOU 2005:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta delbetänkande lämnar 2002 års företagsskatteutredning förslag till anpassning av den svenska skattelagstiftningen - främst inkomstskattelagen (IL) till utvidgningar och ändringar i ett EG-direktiv, det s.k. fusionsdirektivet. Förslagen är i sina huvuddrag styrda av innehållet i fusionsdirektivet. Fusionsdirektivet syftar till att gränsöverskridande omstruktureringar inom EU inte ska hindras eller försvåras av att omedelbar beskattning utlöses. Bestämmelserna i fusionsdirektivet och de bestämmelser som utredningen föreslår innebär dock att beskattning ska ske, om än vid en senare tidpunkt.
Laddar...