Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Vinstandelar SOU 2005:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet (dir. 2004:76). I uppdraget ingår bland annat att analysera frågan om vinståterbetalning enligt lotterilagen samt belysa de risker ur spelberoendesynpunkt som en ökad vinståterbetalning skulle medföra. Om detta kan du ta del av delbetänkandet Vinstandelar, SOU 2005:21.
Laddar...