Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering SOU 2005:69

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten är baserad på hearingar och fokusgruppsstudier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet har varit att ta del av människors kunskaper och erfarenheter av diskriminering inom en rad områden.

Ladda ner:

Rapporten är utredningens andra publikation.