Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö SOU 2005:79

Publicerad Uppdaterad

Delbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen. Utredningen har inhämtat rapporter om historia, folkrätt och miljö som publicerats i delbetänkandet.

Ladda ner: