Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen SOU 2005:17

Publicerad Uppdaterad

Delbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen.

Ladda ner: