Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Fiskevårdens finansiering SOU 2005:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag om hur fiskevården skall finansieras i framtiden (dir. 2004:133). Utredningen har antagit namnet Utredningen om fiskevårdens finansiering och överlämnar härmed sitt betänkande Fiskevårdens finansiering (SOU 2005:76).
Laddar...