Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Personer med tungt missbruk - stimulans till bättre vård och behandling SOU 2005:82

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att föreslå en vårdöverenskommelse mellan staten och kommunerna om missbrukarvården, och framför allt vården av personer med tungt missbruk, som preciserar vad kommunerna ska göra för att få del av ett riktat statsbidrag på sammanlagt 350 miljoner kronor för år 2006 och 2007.