Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs SOU 2005:87

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Premiepensionsutredningen konstaterar att premiepensionen fungerar bra och är rimligt kostnadseffektiv, men att det bör bli ännu enklare och billigare för pensionsspararna att förvalta sin premiepension. Utredningen föreslår också att en självständig och separat pensionsmyndighet bildas med ansvar för pensionsadministrationen. Idag är ansvaret uppdelat på två myndigheter: Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten.