Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vräkning och hemlöshet - drabbar också barn SOU 2005:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera socialtjänstens insatser för att stödja och hjälpa barnfamiljer i den process som föregår en vräkning och, i de fall vräkningen inte gått att förhindra, socialtjänstens arbete efter en vräkning. I uppdraget har också ingått att behandla hyresvärdens och kronofogdens respektive roller i vräkningsprocessen. Problemet vräkning och hemlöshet ska ses ur både individuella och strukturella aspekter. Socialtjänsten kan inte ensam klara problemen med att barnfamiljer vräks. Utredningen har därför vidgat perspektivet och sett till hur bostadspolitiken i stort påverkar. Med detta menas kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, deras möjligheter att styra hur mark- och bebyggelseutvecklingen ska ske och hur kommunerna kan styra sina bostadsbolag genom ägardirektiv. Tre undersökningar, som utredningen tagit initiativ till, har gett information från socialtjänsten, kronfogdemyndigheterna och hyresvärdar. Utredningen bedömer att minst 1000 barn berörs av vräkningar varje år och att det sker i alla slags kommuner. Den gör också, bland flera andra bedömningar, bedömningen att lagarna på området borde vara tillräckliga men att kunskaperna om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer är bristfälliga i stat och kommun. Utredningen föreslår bl.a. att myndigheter på området får uppdrag att utveckla statistik på området och att stödja kommunernas vräkningsförebyggande arbete. Viss lagstiftning bör också ses över.
Laddar...