Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt rätt till heltidsanställning SOU 2005:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkandet innehåller förslag till en ny lagstiftning om rätt till heltidsanställning. Den nya lagen föreslås gälla på hela arbetsmarknaden.