Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande SOU 2005:112

Publicerad Uppdaterad

Rapporten behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

Ladda ner:

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/ institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet.