Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stöd till hälsobefrämjande tandvård SOU 2006:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det statliga tandvårdsstödet bör få en mer hälsobefrämjande inriktning, där förebyggande tandvård prioriteras. Tandvårdsutredningens förslag till s.k. grundstöd ska göra det möjligt för alla att få regelbundna undersökningar och viss förebyggande vård utan hinder av kostnaden. Stödet ska vara generellt och ge möjlighet till förebyggande tandvård ungefär var 18:e månad till ett pris för patienten av cirka 200 kronor, vilket innebär en subvention om 500 kronor. Syftet är att patienterna ska bli motiverade att bibehålla och utveckla en god tandhälsa. På så sätt ska behovet av reparativ tandvård och protetik minimeras.