Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Andra vägar att finansiera nya vägar SOU 2006:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningarna för att införa avgifter för trafikanter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län. Utredningens slutsats är att det saknas förutsättningar för att införa vägtullar på E6 sträckan Rabbalshede-Hogdal i norra Bohuslän. I betänkandet finns också överväganden om hur en framtida kilometerskatt kan användas för finansiering av vägar.