Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Hälsa, vård och strukturell diskriminering SOU 2006:78

Publicerad · Uppdaterad

Denna rapport behandlar den strukturella diskrimineringens inverkan på hälsotillstånd samt tillgång till en adekvat hälso- och sjukvård för personer med utländsk bakgrund. Den ger insikter om hur den strukturella diskrimineringen tar sig uttryck och om dess konsekvenser.

Ladda ner:

Hälsa, vård och strukturell diskriminering är den sista rapporten från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.