Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Valfrihetssystem för habiliterings- och rehabiliteringstjänster och andra tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) kan också innebära att tillhandahålla hjälpmedel.

Utredningen beskriver och tydliggör hur ansvaret ska fördela sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analyserar och lämnar förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.

Även frågor om service och underhåll av hjälpmedel, information samt åtgärder för att stimulera och stödja införandet av fritt val av hjälpmedel ingår. De som inte kan välja ska också ges förutsättningar för ett så stort självbestämmande som möjligt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)