Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m. SOU 2006:98

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppgift att överväga ytterligare garantier för enskildas rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel i brottsbekämpande verksamhet. I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas en särskild skyldighet att underrätta enskilda personer som påtagligt har berörts av sådan verkställighet av hemliga tvångsmedel som sker i brottsutredningar.