Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Översyn av den rättsmedicinska verksamheten SOU 2006:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet redovisar RMV/SKL-utredningen sina slutsatser vad gäller översynen av den rättsmedicinska verksamheten. Utredningen har tittat på tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten, det rättsliga rådet och rättsläkarens roll.